University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเปิดการแข่งขัน กีฬา สกอ. ครั้งที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

 

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเปิดการแข่งขัน กีฬา สกอ. ครั้งที่ 35

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย                     ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ดร.สำราญ ทองแพง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำนักกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำนักกีฬาร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

 

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 9 Jun 2016 14:07