University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

การพัฒนา “งานประจำ สู่ งานวิจัย”(R2R) บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์

 

การพัฒนา “งานประจำ สู่ งานวิจัย”(R2R) บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์

          บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (วิจัยสถาบัน) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเเรมปุณยมันตรารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และดร.ดารินทร อินทับทิม

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 30 Jun 2016 10:21