University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้สายรหัส" ประจำปี 2559

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้สายรหัส" ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้สายรหัส" ประจำปี 2559 โดยอาจารย์อาริสรา นุกูล ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตรุ่นพี่ช่วยงาน ปีการศึกษา 2559 ร่วมปลูกต้นไม้สายรหัส ให้นิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องในสายรหัสได้ดูแลต้นไม้ตลอดระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร และดูแลสืบทอดต่อๆ กันไปจนจบการศึกษา บริเวณพื้นที่รอบๆ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับเครือข่าย UP Green มหาวิทยาลัยสีเขียว ที่จะเชื่อมโยงไปสู่องค์ประกอบการประเมิน CUPT QA ของคณะและของมหาวิทยาลัยต่อไป

นิวาท ทาพรหม : ภาพ / ข่าว

  

 

ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 22 Aug 2016 15:46