University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย

 

 

 

 

 


ที่มา :มหาวิทยาลัยพะเยา    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 23 Aug 2016 15:09