คลิปกิจกรรม

มหาวิทยาลัย ป้องกันโรคเบาหวาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บริการชุมชน ณ ต.แม่ใส จ.พะเยา ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคเบาหวาน

มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาที่สังคมต้องการ

วีดีทัศน์ 1 คณะ 1 โมเดล

BRICK Phayao "ก้อนอิฐเมืองพะเยา"

ผ้าทอพื้นเมืองไทลื้อถ่ายทอดลงบนชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยพะเยา

สารคดีเกษตร โคขุนดอกคำใต้