ข่าวสารอธิการบดี
ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ข่าวอื่นๆ
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

OCUP News
 
You're visitor number

Since 16 September 2013
ระเบียบวาระการประชุม
อ่านระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด

ประกาศและข้อบังคับ อ่านประกาศและข้อบังคับทั้งหมด
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร อ่านรายงานการประชุมฯ ทั้งหมด

 
ภาพกิจกรรม
เปิดเวทีสะท้อนปัญหา : พัฒนาสวั...
18 รูปภาพ
การบรรยายเงินทองต้องวานแผน ตอน...
5 รูปภาพ
สภาพนักงานสัญจร '59คณะวิทยาการ...
13 รูปภาพ
สภาพนักงานสัญจร '59 คณะศิลปศาส...
9 รูปภาพ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
แก้ไขเว็บนี้